ALBANIA

Regione Gjirokastër

Classifica e Mappa tematicadella "DENSITÀ DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di GJIROKASTËR
PComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
MEMALIAJ 3.172
PËRMET 2.796
TEPELENË 2.292
LIBOHOVË 923
GJIROKASTËR 425
LAZARAT 70
KËLCYRË 34
KRAHËS 28
LUNXHËRI 24
10° QESARAT 23
Regione GJIROKASTËR 20
11° ANTIGONË 20
12° SUKË 17
13° DROPULL I POSHTËM 16
14° LUFTINJË 13
15° DISHNICË 13
16° CEPO 11
17° BALLABAN 11
18° QENDËR LIBOHOVË 11
19° LOPËS 10
20° QENDËR PISKOVË 9
21° QENDËR (TEPELENË) 8
22° ODRIE 8
23° PETRAN 7
24° BUZ 6
25° PICAR 6
26° ÇARÇOVË 5
27° DROPULL I SIPËRM 5
28° KURVELESH 4
29° FRASHËR 3
30° ZAGORI 2
31° POGON 2

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT