ALBANIA

Regione Elbasan

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di ELBASAN
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
ELBASAN 70.833
26,6 26,6
BRADASHESH 9.630
3,6 30,2
BELSH 7.903
3,0 33,2
SHUSHICË 7.858
3,0 36,1
QENDËR 7.696
2,9 39,0
GRAMSH 7.596
2,9 41,9
RRAJCË 7.579
2,8 44,7
QUKËS 7.390
2,8 47,5
GOSTIMË 7.304
2,7 50,3
10° SHIRGJAN 6.576
2,5 52,7
11° LABINOT FUSHË 6.352
2,4 55,1
12° LIBRAZHD 6.243
2,3 57,5
13° CËRRIK 6.026
2,3 59,7
14° PAJOVË 5.963
2,2 62,0
15° PEQIN 5.718
2,1 64,1
16° PAPËR 5.713
2,1 66,2
17° PËRRENJAS 5.262
2,0 68,2
18° HOTOLISHT 5.135
1,9 70,2
19° MOLLAS 4.977
1,9 72,0
20° LABINOT MAL 4.762
1,8 73,8
21° GJOCAJ 4.686
1,8 75,6
22° GJERGJAN 4.613
1,7 77,3
23° PISHAJ 4.415
1,7 79,0
24° KAJAN 3.533
1,3 80,3
25° ORENJË 3.495
1,3 81,6
26° SHALËS 3.458
1,3 82,9
27° GJINAR 3.130
1,2 84,1
28° PËRPARIM 3.081
1,2 85,2
29° POLIS 3.047
1,1 86,4
30° KLOS 2.936
1,1 87,5
31° SHEZË 2.859
1,1 88,6
32° GREKAN 2.824
1,1 89,6
33° TREGAN 2.732
1,0 90,6
34° LUNIK 2.359
0,9 91,5
35° KUKUR 2.304
0,9 92,4
36° STRAVAJ 2.184
0,8 93,2
37° KODOVJAT 2.120
0,8 94,0
38° GRACEN 1.973
0,7 94,7
39° FUNARË 1.910
0,7 95,5
40° FIERZË 1.859
0,7 96,2
41° ZAVALIN 1.460
0,5 96,7
42° RRASË 1.435
0,5 97,3
43° TUNJË 1.254
0,5 97,7
44° KARINË 1.215
0,5 98,2
45° POROÇAN 1.142
0,4 98,6
46° SKËNDERBEGAS 1.115
0,4 99,0
47° STËBLEVË 728
0,3 99,3
48° LENIE 701
0,3 99,6
49° KUSHOVË 593
0,2 99,8
50° SULT 568
0,2 100,0
Totale 266.245 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT