ALBANIA

Provincia di Elbasan

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Provincia di ELBASAN
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
ELBASAN 70.833
41,7 41,7
BRADASHESH 9.630
5,7 47,4
BELSH 7.903
4,7 52,0
SHUSHICË 7.858
4,6 56,7
GOSTIMË 7.304
4,3 61,0
SHIRGJAN 6.576
3,9 64,8
LABINOT FUSHË 6.352
3,7 68,6
CËRRIK 6.026
3,5 72,1
PAPËR 5.713
3,4 75,5
10° MOLLAS 4.977
2,9 78,4
11° LABINOT MAL 4.762
2,8 81,2
12° GJERGJAN 4.613
2,7 84,0
13° KAJAN 3.533
2,1 86,0
14° SHALËS 3.458
2,0 88,1
15° GJINAR 3.130
1,8 89,9
16° KLOS 2.936
1,7 91,6
17° GREKAN 2.824
1,7 93,3
18° TREGAN 2.732
1,6 94,9
19° GRACEN 1.973
1,2 96,1
20° FUNARË 1.910
1,1 97,2
21° FIERZË 1.859
1,1 98,3
22° ZAVALIN 1.460
0,9 99,2
23° RRASË 1.435
0,8 100,0
Totale 169.797 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT