ALBANIA

Regione Elbasan

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Regione di ELBASAN
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIRTasso di Disoccupazione
PËRRENJAS 16°
LIBRAZHD 25°
PEQIN
STËBLEVË 50° 44° 49°
RRAJCË 14° 28°
HOTOLISHT 36° 18°
QENDËR 31° 39°
BELSH 12° 26° 11°
ELBASAN 23°
CËRRIK 10° 10° 10° 28° 24°
LENIE 48° 11° 11° 11° 37°
KODOVJAT 40° 12° 12° 12° 14°
KUSHOVË 46° 13° 13° 13° 16° 48°
SULT 49° 14° 14° 14° 20° 50°
POROÇAN 47° 15° 15° 15° 27°
TUNJË 43° 16° 16° 16° 23° 46°
PISHAJ 29° 17° 17° 17°
SKËNDERBEGAS 45° 18° 18° 18° 17° 15°
ZAVALIN 38° 19° 19° 19° 49° 29°
TREGAN 30° 20° 20° 20° 36° 35°
SHUSHICË 19° 21° 21° 21° 34° 17°
STRAVAJ 44° 22° 22° 22° 22° 30°
SHIRGJAN 23° 23° 23° 31° 13°
MOLLAS 18° 24° 24° 24° 43°
PAPËR 24° 25° 25° 25° 42° 36°
RRASË 16° 26° 26° 26° 40° 32°
SHALËS 21° 27° 27° 27° 35° 44°
LABINOT MAL 32° 28° 28° 28° 50° 12°
LABINOT FUSHË 29° 29° 29° 39° 20°
KLOS 17° 30° 30° 30° 47° 31°
KAJAN 23° 31° 31° 31° 33° 34°
GREKAN 22° 32° 32° 32° 41° 22°
KUKUR 41° 33° 33° 33° 21° 45°
LUNIK 42° 34° 34° 34° 25° 43°
QUKËS 25° 35° 35° 35° 38°
ORENJË 35° 36° 36° 36° 12° 37°
POLIS 33° 37° 37° 37° 11° 26°
KARINË 28° 38° 38° 38° 32° 47°
GRAMSH 39° 39° 39° 18°
PAJOVË 20° 40° 40° 40° 15° 14°
PËRPARIM 26° 41° 41° 41° 10° 19°
SHEZË 15° 42° 42° 42° 19°
GJOCAJ 13° 43° 43° 43° 13° 41°
GOSTIMË 44° 44° 44° 24° 10°
GJERGJAN 11° 45° 45° 45° 29° 33°
FUNARË 34° 46° 46° 46° 46° 27°
GJINAR 39° 47° 47° 47° 48° 42°
FIERZË 27° 48° 48° 48° 38° 40°
BRADASHESH 10° 49° 49° 49° 30° 21°
GRACEN 37° 50° 50° 50° 45°
NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Forze lavoro: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Occupati: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT