ALBANIA

Provincia di Kukës

Classifica e Mappa tematicadella "DENSITÀ DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Provincia di KUKËS
PComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
KUKËS 914
SHTIQËN 109
BICAJ 62
ZAPOD 51
SHISHTAVEC 50
Provincia di KUKËS 45
TËRTHORE 39
UJËMISHT 30
BUSHTRICË 30
KOLSH 25
10° KALIS 22
11° TOPOJAN 19
12° MALZI 17
13° GRYKË ÇAJË 15
14° SURROJ 12
15° ARRËN 6

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT