ALBANIA

Region Tiranë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Region of TIRANË
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
TIRANË 509,427
55.8 55.8
KAMËZ 81,364
8.9 64.8
KASHAR 52,773
5.8 70.6
PASKUQAN 45,464
5.0 75.5
FARKË 27,551
3.0 78.6
KAVAJË 24,579
2.7 81.3
DAJT 24,515
2.7 83.9
VORË 13,270
1.5 85.4
BËRXULLË 12,030
1.3 86.7
10° ZALL HERR 11,429
1.3 88.0
11° VAQARR 11,085
1.2 89.2
12° RROGOZHINË 8,581
0.9 90.1
13° GOLEM 8,514
0.9 91.1
14° PEZË 7,635
0.8 91.9
15° PETRELË 6,746
0.7 92.6
16° LEKAJ 6,240
0.7 93.3
17° NDROQ 6,129
0.7 94.0
18° SYNEJ 6,128
0.7 94.7
19° BËRZHITË 6,054
0.7 95.3
20° LUZ I VOGEL 5,764
0.6 96.0
21° PREZË 5,754
0.6 96.6
22° KRYEVIDH 5,675
0.6 97.2
23° BALDUSHK 5,570
0.6 97.8
24° GOSË 5,015
0.5 98.4
25° ZALL BASTAR 4,114
0.5 98.8
26° HELMËS 3,821
0.4 99.2
27° KËRRABË 2,852
0.3 99.5
28° SHËNGJERGJ 2,661
0.3 99.8
29° SINABALLAJ 1,450
0.2 100.0
Total 912,190 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT