ALBANIA

Regione Tiranë

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di TIRANË
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
TIRANË 509.427
55,8 55,8
KAMËZ 81.364
8,9 64,8
KASHAR 52.773
5,8 70,6
PASKUQAN 45.464
5,0 75,5
FARKË 27.551
3,0 78,6
KAVAJË 24.579
2,7 81,3
DAJT 24.515
2,7 83,9
VORË 13.270
1,5 85,4
BËRXULLË 12.030
1,3 86,7
10° ZALL HERR 11.429
1,3 88,0
11° VAQARR 11.085
1,2 89,2
12° RROGOZHINË 8.581
0,9 90,1
13° GOLEM 8.514
0,9 91,1
14° PEZË 7.635
0,8 91,9
15° PETRELË 6.746
0,7 92,6
16° LEKAJ 6.240
0,7 93,3
17° NDROQ 6.129
0,7 94,0
18° SYNEJ 6.128
0,7 94,7
19° BËRZHITË 6.054
0,7 95,3
20° LUZ I VOGEL 5.764
0,6 96,0
21° PREZË 5.754
0,6 96,6
22° KRYEVIDH 5.675
0,6 97,2
23° BALDUSHK 5.570
0,6 97,8
24° GOSË 5.015
0,5 98,4
25° ZALL BASTAR 4.114
0,5 98,8
26° HELMËS 3.821
0,4 99,2
27° KËRRABË 2.852
0,3 99,5
28° SHËNGJERGJ 2.661
0,3 99,8
29° SINABALLAJ 1.450
0,2 100,0
Totale 912.190 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT