ALBANIA

Region Tiranë

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of TIRANË
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
ZALL HERR 13° 14° 21°
SHËNGJERGJ 29° 21° 28°
PREZË 14° 16° 22°
PEZË 24° 11°
KËRRABË 15° 17°
ZALL BASTAR 28° 19°
RROGOZHINË 20° 23°
KAVAJË 18° 17°
VORË 13°
VAQARR 10° 10° 10° 10° 24°
PASKUQAN 11° 11° 11° 12°
TIRANË 12° 12° 12° 14°
BËRXULLË 13° 13° 13° 15°
DAJT 12° 14° 14° 14° 10° 16°
KAMËZ 15° 15° 15° 11°
FARKË 16° 16° 16° 10°
KASHAR 17° 17° 17° 18°
BALDUSHK 26° 18° 18° 18° 13° 20°
NDROQ 19° 19° 19° 19° 15°
PETRELË 20° 20° 20° 20° 12° 27°
BËRZHITË 21° 21° 21° 21°
HELMËS 25° 22° 22° 22° 27°
GOSË 22° 23° 23° 23° 25°
SYNEJ 16° 24° 24° 24° 24° 19°
KRYEVIDH 23° 25° 25° 25° 28°
LEKAJ 18° 26° 26° 26° 22° 26°
GOLEM 17° 27° 27° 27° 23° 25°
LUZ I VOGEL 11° 28° 28° 28° 26°
SINABALLAJ 27° 29° 29° 29° 29° 29°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT