ALBANIA

Province of Tiranë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Province of TIRANË
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
TIRANË 509,427
60.9 60.9
KAMËZ 81,364
9.7 70.6
KASHAR 52,773
6.3 76.9
PASKUQAN 45,464
5.4 82.4
FARKË 27,551
3.3 85.7
DAJT 24,515
2.9 88.6
VORË 13,270
1.6 90.2
BËRXULLË 12,030
1.4 91.6
ZALL HERR 11,429
1.4 93.0
10° VAQARR 11,085
1.3 94.3
11° PEZË 7,635
0.9 95.2
12° PETRELË 6,746
0.8 96.0
13° NDROQ 6,129
0.7 96.8
14° BËRZHITË 6,054
0.7 97.5
15° PREZË 5,754
0.7 98.2
16° BALDUSHK 5,570
0.7 98.8
17° ZALL BASTAR 4,114
0.5 99.3
18° KËRRABË 2,852
0.3 99.7
19° SHËNGJERGJ 2,661
0.3 100.0
Total 836,423 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT