ALBANIA

Region Dibër

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE COMPONENTS OF A FAMILY"
in Municipalities of Region of DIBËR
PMunicipalitiesAverage components of a family
(N°)
KALA E DODËS 5.23
ZALL REÇ 4.45
SELISHTË 4.36
SLLOVË 4.35
QENDËR TOMIN 4.24
SHUPENZË 4.23
ARRAS 4.20
LUZNI 4.19
KASTRIOT 4.16
10° GURRË 4.13
11° MELAN 4.13
12° GJORICË 4.10
13° FUSHË MUHUR 4.10
14° ZALL DARDHË 4.09
15° MAQELLARË 4.08
16° MACUKULL 4.04
17° LURË 4.02
18° FUSHË BULQIZË 3.99
19° FUSHË ÇIDHËN 3.99
20° XIBËR 3.92
21° ZERQAN 3.87
Region DIBËR 3.84
22° DERJAN 3.82
23° RUKAJ 3.82
24° BAZ 3.79
25° TREBISHT 3.76
26° SUÇ 3.76
27° OSTREN 3.74
28° KLOS 3.65
29° LIS 3.64
30° PESHKOPI 3.63
31° KOMSI 3.60
32° BULQIZË 3.53
33° MARTANESH 3.38
34° ULËZ 3.30
35° BURREL 3.19

NOTE
Families: Fonte INSTAT
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT