ALBANIA

Regione Dibër

Classifica e Mappa tematicadei "COMPONENTI MEDI DELLA FAMIGLIA"
nei Comuni della Regione di DIBËR
PComuniComponenti medi della famiglia
(N°)
KALA E DODËS 5,23
ZALL REÇ 4,45
SELISHTË 4,36
SLLOVË 4,35
QENDËR TOMIN 4,24
SHUPENZË 4,23
ARRAS 4,20
LUZNI 4,19
KASTRIOT 4,16
10° GURRË 4,13
11° MELAN 4,13
12° GJORICË 4,10
13° FUSHË MUHUR 4,10
14° ZALL DARDHË 4,09
15° MAQELLARË 4,08
16° MACUKULL 4,04
17° LURË 4,02
18° FUSHË BULQIZË 3,99
19° FUSHË ÇIDHËN 3,99
20° XIBËR 3,92
21° ZERQAN 3,87
Regione DIBËR 3,84
22° DERJAN 3,82
23° RUKAJ 3,82
24° BAZ 3,79
25° TREBISHT 3,76
26° SUÇ 3,76
27° OSTREN 3,74
28° KLOS 3,65
29° LIS 3,64
30° PESHKOPI 3,63
31° KOMSI 3,60
32° BULQIZË 3,53
33° MARTANESH 3,38
34° ULËZ 3,30
35° BURREL 3,19

NOTE
Famiglie: Fonte INSTAT
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT