ALBANIA

Region Dibër

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of DIBËR
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
BURREL 22°
KLOS 11° 19°
SLLOVË 24° 23° 23°
KALA E DODËS 26° 34°
MAQELLARË 13° 16°
MELAN 15° 16° 34°
TREBISHT 33° 22° 24°
QENDËR TOMIN 19° 18°
OSTREN 23° 28°
KASTRIOT 10° 10° 10° 25° 15°
GJORICË 11° 11° 11° 29°
PESHKOPI 12° 12° 12° 14°
BULQIZË 13° 13° 13° 21°
GURRË 16° 14° 14° 14° 15° 25°
KOMSI 21° 15° 15° 15° 13°
LIS 20° 16° 16° 16° 18° 33°
RUKAJ 11° 17° 17° 17° 17°
MACUKULL 30° 18° 18° 18° 14° 32°
BAZ 19° 19° 19° 19° 21° 11°
DERJAN 28° 20° 20° 20° 20°
SUÇ 14° 21° 21° 21° 12° 31°
ULËZ 31° 22° 22° 22° 28° 27°
XIBËR 25° 23° 23° 23° 24° 10°
ZERQAN 22° 24° 24° 24°
SHUPENZË 13° 25° 25° 25° 20°
FUSHË BULQIZË 17° 26° 26° 26° 10° 26°
LUZNI 12° 27° 27° 27° 35° 30°
ZALL REÇ 32° 28° 28° 28° 33°
ZALL DARDHË 27° 29° 29° 29° 29° 35°
MARTANESH 34° 30° 30° 30° 12°
ARRAS 10° 31° 31° 31° 31°
FUSHË MUHUR 18° 32° 32° 32° 26°
LURË 35° 33° 33° 33° 30° 17°
FUSHË ÇIDHËN 34° 34° 34° 27°
SELISHTË 29° 35° 35° 35° 32°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT