SLOVENIA

Slovenia

Classifica e Mappa tematicadei "COMPONENTI MEDI DELLA FAMIGLIA"
nei Comuni
PComuniComponenti medi della famiglia
(N°)
Gorenja vas - Poljane 3,31
Hodoš/Hodos 3,29
Horjul 3,21
Odranci 3,16
Železniki 3,15
Moravče 3,11
Cerklje na Gorenjskem 3,09
Šentrupert 3,09
Lukovica 3,06
10° Sveti Jurij v Slov. goricah 2,97
11° Šmartno pri Litiji 2,96
12° Dobrova - Polhov Gradec 2,95
13° Preddvor 2,95
14° Trnovska vas 2,93
15° Sveta Ana 2,91
16° Vodice 2,90
17° Komenda 2,90
18° Mirna Peč 2,89
19° Turnišče 2,88
20° Brezovica 2,87
21° Logatec 2,86
22° Šenčur 2,86
23° Benedikt 2,85
24° Škocjan 2,85
25° Šentjernej 2,85
26° Dobrepolje 2,83
27° Črenšovci 2,83
28° Naklo 2,82
29° Mengeš 2,82
30° Ig 2,81
31° Žiri 2,81
32° Dornava 2,80
33° Škofja Loka 2,80
34° Juršinci 2,79
35° Vipava 2,79
36° Dol pri Ljubljani 2,79
37° Kuzma 2,78
38° Križevci 2,75
39° Škofljica 2,75
40° Gornji Grad 2,75
41° Sodražica 2,75
42° Velike Lašče 2,75
43° Lenart 2,75
44° Ribnica 2,74
45° Ivančna Gorica 2,74
46° Borovnica 2,74
47° Vransko 2,73
48° Brda 2,73
49° Rogašovci 2,73
50° Vrhnika 2,73
51° Žirovnica 2,72
52° Log - Dragomer 2,72
53° Žužemberk 2,72
54° Veržej 2,70
55° Velika Polana 2,70
56° Markovci 2,70
57° Domžale 2,70
58° Beltinci 2,70
59° Dobrna 2,69
60° Oplotnica 2,69
61° Sveti Jurij ob Ščavnici 2,69
62° Grosuplje 2,69
63° Gorišnica 2,68
64° Žetale 2,68
65° Šmartno ob Paki 2,67
66° Ajdovščina 2,67
67° Sveti Andraž v Slov. goricah 2,67
68° Medvode 2,67
69° Miren - Kostanjevica 2,66
70° Mokronog - Trebelno 2,66
71° Cankova 2,66
72° Cerkno 2,66
73° Mozirje 2,66
74° Tabor 2,65
75° Trebnje 2,65
76° Kostanjevica na Krki 2,65
77° Renče - Vogrsko 2,65
78° Polzela 2,65
79° Braslovče 2,65
80° Šmarješke Toplice 2,65
81° Litija 2,63
82° Kamnik 2,63
83° Puconci 2,62
84° Trzin 2,62
85° Jezersko 2,62
86° Tišina 2,62
87° Sveti Tomaž 2,61
88° Dolenjske Toplice 2,61
89° Sveta Trojica v Slov. goricah 2,61
90° Straža 2,60
91° Cerknica 2,60
92° Vitanje 2,60
93° Metlika 2,60
94° Solčava 2,59
95° Grad 2,59
96° Destrnik 2,58
97° Radovljica 2,58
98° Apače 2,57
99° Loški Potok 2,57
100° Dobje 2,57
101° Nazarje 2,56
102° Bistrica ob Sotli 2,56
103° Gorje 2,56
104° Novo mesto 2,56
105° Šmarje pri Jelšah 2,56
106° Kidričevo 2,56
107° Luče 2,56
108° Pivka 2,56
109° Komen 2,55
110° Cerkvenjak 2,55
111° Razkrižje 2,55
112° Podčetrtek 2,54
113° Koper/Capodistria 2,54
114° Tržič 2,54
115° Vojnik 2,53
116° Kranjska Gora 2,53
117° Idrija 2,53
118° Črnomelj 2,53
119° Zagorje ob Savi 2,53
120° Krško 2,53
121° Semič 2,53
122° Kobilje 2,52
123° Moravske Toplice 2,52
124° Slovenska Bistrica 2,52
125° Bohinj 2,51
126° Dravograd 2,51
127° Duplek 2,51
128° Postojna 2,51
129° Prebold 2,50
130° Mislinja 2,50
131° Hrpelje - Kozina 2,50
132° Ormož 2,49
133° Šentjur 2,49
134° Kranj 2,49
135° Poljčane 2,48
136° Mirna 2,48
137° Ljutomer 2,48
138° Ljubno 2,48
139° Ilirska Bistrica 2,48
140° Zreče 2,47
141° Pesnica 2,47
142° Bloke 2,47
143° Šoštanj 2,47
144° Radenci 2,46
145° Sevnica 2,46
SLOVENIA 2,45
146° Starše 2,45
147° Šalovci 2,45
148° Gornja Radgona 2,44
149° Slovenske Konjice 2,44
150° Vuzenica 2,44
151° Rečica ob Savinji 2,44
152° Bled 2,43
153° Sežana 2,43
154° Gornji Petrovci 2,42
155° Radlje ob Dravi 2,42
156° Rogaška Slatina 2,42
157° Kanal 2,42
158° Kungota 2,42
159° Nova Gorica 2,42
160° Makole 2,42
161° Kočevje 2,41
162° Slovenj Gradec 2,40
163° Muta 2,40
164° Rače - Fram 2,40
165° Žalec 2,39
166° Šentilj 2,39
167° Brežice 2,39
168° Kozje 2,39
169° Tolmin 2,39
170° Šempeter - Vrtojba 2,38
171° Središče ob Dravi 2,38
172° Divača 2,38
173° Kobarid 2,37
174° Črna na Koroškem 2,37
175° Loška dolina 2,37
176° Prevalje 2,37
177° Dobrovnik/Dobronak 2,37
178° Miklavž na Dravskem polju 2,36
179° Hoče - Slivnica 2,35
180° Hajdina 2,35
181° Laško 2,35
182° Radeče 2,35
183° Velenje 2,34
184° Jesenice 2,33
185° Majšperk 2,33
186° Murska Sobota 2,32
187° Selnica ob Dravi 2,32
188° Podlehnik 2,32
189° Videm 2,30
190° Lovrenc na Pohorju 2,29
191° Cirkulane 2,25
192° Izola/Isola 2,25
193° Ravne na Koroškem 2,25
194° Ljubljana 2,25
195° Štore 2,24
196° Ribnica na Pohorju 2,24
197° Hrastnik 2,23
198° Ptuj 2,22
199° Podvelka 2,22
200° Zavrč 2,21
201° Ankaran/Ancarano 2,21
202° Ruše 2,20
203° Piran/Pirano 2,19
204° Mežica 2,19
205° Lendava/Lendva 2,17
206° Trbovlje 2,17
207° Celje 2,13
208° Maribor 2,11
209° Rogatec 2,10
210° Bovec 2,07
211° Kostel 1,96
212° Osilnica 1,73

NOTE
Famiglie: Fonte SURS
Popolazione: Fonte SURS