ALBANIA

Province of Elbasan

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Province of ELBASAN
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
ELBASAN 70,833
41.7 41.7
BRADASHESH 9,630
5.7 47.4
BELSH 7,903
4.7 52.0
SHUSHICË 7,858
4.6 56.7
GOSTIMË 7,304
4.3 61.0
SHIRGJAN 6,576
3.9 64.8
LABINOT FUSHË 6,352
3.7 68.6
CËRRIK 6,026
3.5 72.1
PAPËR 5,713
3.4 75.5
10° MOLLAS 4,977
2.9 78.4
11° LABINOT MAL 4,762
2.8 81.2
12° GJERGJAN 4,613
2.7 84.0
13° KAJAN 3,533
2.1 86.0
14° SHALËS 3,458
2.0 88.1
15° GJINAR 3,130
1.8 89.9
16° KLOS 2,936
1.7 91.6
17° GREKAN 2,824
1.7 93.3
18° TREGAN 2,732
1.6 94.9
19° GRACEN 1,973
1.2 96.1
20° FUNARË 1,910
1.1 97.2
21° FIERZË 1,859
1.1 98.3
22° ZAVALIN 1,460
0.9 99.2
23° RRASË 1,435
0.8 100.0
Total 169,797 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT