ALBANIA

Regione Berat

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di BERAT
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
BERAT 30.713
25,7 25,7
KUÇOVË 10.649
8,9 34,6
KUTALLI 8.115
6,8 41,4
OTLLAK 7.757
6,5 47,9
PERONDI 7.578
6,3 54,3
VELABISHT 7.113
6,0 60,2
POSHNJË 6.206
5,2 65,4
URA VAJGURORE 6.086
5,1 70,5
KOZARE 4.731
4,0 74,5
10° VERTOP 4.139
3,5 77,9
11° POLIÇAN 3.634
3,0 81,0
12° ÇOROVODË 3.409
2,9 83,8
13° LUMAS 3.350
2,8 86,6
14° SINJË 2.820
2,4 89,0
15° CUKALAT 2.562
2,1 91,1
16° QENDËR SKRAPAR 2.142
1,8 92,9
17° ROSHNIK 2.115
1,8 94,7
18° TERPAN 1.444
1,2 95,9
19° BOGOVË 924
0,8 96,7
20° VENDRESHË 828
0,7 97,4
21° POTOM 755
0,6 98,0
22° GJERBËS 684
0,6 98,6
23° ZHEPË 656
0,5 99,1
24° ÇEPAN 623
0,5 99,7
25° LESHNJË 417
0,3 100,0
Totale 119.450 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT