ALBANIA

Regione Berat

Classifica e Mappa tematicadella "DENSITÀ DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di BERAT
PComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
BERAT 3.353
KUÇOVË 1.821
ÇOROVODË 1.008
POLIÇAN 503
PERONDI 196
KUTALLI 184
POSHNJË 160
URA VAJGURORE 137
OTLLAK 132
10° KOZARE 96
11° CUKALAT 88
Regione BERAT 65
12° VELABISHT 63
13° LUMAS 40
14° VERTOP 39
15° ROSHNIK 21
16° SINJË 21
17° VENDRESHË 16
18° QENDËR SKRAPAR 15
19° BOGOVË 11
20° TERPAN 8
21° POTOM 7
22° ÇEPAN 6
23° GJERBËS 6
24° ZHEPË 6
25° LESHNJË 5

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT