ALBANIA

Region Lezhë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Region of LEZHË
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
LAÇ 15,385
12.7 12.7
LEZHË 13,966
11.6 24.3
MAMURRAS 13,762
11.4 35.7
SHËNKOLL 11,797
9.8 45.5
RRËSHEN 7,926
6.6 52.1
MILOT 7,618
6.3 58.4
SHËNGJIN 7,285
6.0 64.4
BALLDREN I RI 5,530
4.6 69.0
ZEJMEN 5,096
4.2 73.2
10° FUSHË KUQE 4,916
4.1 77.3
11° RUBIK 4,010
3.3 80.6
12° KOLÇ 3,807
3.2 83.8
13° KALLMET 3,708
3.1 86.8
14° DAJÇ 3,452
2.9 89.7
15° BLINISHT 3,026
2.5 92.2
16° FAN 2,680
2.2 94.4
17° KTHJELLË 1,989
1.6 96.1
18° OROSH 1,710
1.4 97.5
19° UNGREJ 1,429
1.2 98.7
20° KAÇINAR 915
0.8 99.4
21° SELITË 671
0.6 100.0
Total 120,678 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT