ALBANIA

Region Lezhë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Region of LEZHË
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
LEZHË 2,038
LAÇ 1,056
SHËNKOLL 249
MAMURRAS 194
ZEJMEN 140
SHËNGJIN 111
DAJÇ 98
KALLMET 96
KOLÇ 92
10° FUSHË KUQE 82
11° BALLDREN I RI 72
Region LEZHË 71
12° BLINISHT 63
13° MILOT 54
14° RRËSHEN 51
15° RUBIK 31
16° KTHJELLË 23
17° FAN 15
18° UNGREJ 12
19° OROSH 12
20° KAÇINAR 9
21° SELITË 6

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT