ALBANIA

Region Lezhë

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of LEZHË
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
LAÇ 17° 12°
LEZHË
RUBIK 15° 11°
RRËSHEN 14° 14°
MAMURRAS 19° 10°
UNGREJ 18° 12°
ZEJMEN 11°
BALLDREN I RI 11° 20°
MILOT 13° 20°
KALLMET 10° 10° 10° 19°
SHËNGJIN 11° 11° 11° 16°
KOLÇ 12° 12° 12° 17°
SHËNKOLL 13° 13° 13° 15°
DAJÇ 14° 14° 14° 10° 13°
BLINISHT 12° 15° 15° 15°
FUSHË KUQE 10° 16° 16° 16° 21°
OROSH 19° 17° 17° 17° 16°
SELITË 21° 18° 18° 18° 18° 21°
KTHJELLË 16° 19° 19° 19° 13°
FAN 17° 20° 20° 20° 14° 18°
KAÇINAR 20° 21° 21° 21° 15°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT