ALBANIA

Province of Elbasan

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of ELBASAN
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
BELSH
ELBASAN 11°
CËRRIK 12°
ZAVALIN 22° 22° 14°
TREGAN 18° 11° 19°
SHUSHICË 12°
SHIRGJAN
MOLLAS 11° 17°
PAPËR 16° 16° 20°
RRASË 10° 10° 10° 13° 15°
SHALËS 13° 11° 11° 11° 10° 23°
LABINOT MAL 19° 12° 12° 12° 23°
LABINOT FUSHË 13° 13° 13° 14°
KLOS 10° 14° 14° 14° 20° 16°
KAJAN 15° 15° 15° 15° 18°
GREKAN 14° 16° 16° 16° 15° 10°
GOSTIMË 17° 17° 17°
GJERGJAN 18° 18° 18° 17°
FUNARË 20° 19° 19° 19° 19° 13°
GJINAR 23° 20° 20° 20° 21° 22°
FIERZË 17° 21° 21° 21° 12° 21°
BRADASHESH 22° 22° 22°
GRACEN 21° 23° 23° 23° 18°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT