ALBANIA

Province of Vlorë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of VLORË
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
VLORË 3,598
SELENICË 1,091
SHUSHICË 109
Province of VLORË 84
QENDËR 66
NOVOSELË 63
ARMEN 43
VLLAHINË 32
KOTE 25
HIMARË 20
10° SEVASTER 19
11° BRATAJ 18
12° ORIKUM 18
13° VRANISHT 11

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT