ALBANIA

Province of Vlorë

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE COMPONENTS OF A FAMILY"
in Municipalities of Province of VLORË
PMunicipalitiesAverage components of a family
(N°)
SEVASTER 4.46
VLLAHINË 4.17
KOTE 4.12
ARMEN 4.08
BRATAJ 4.05
SHUSHICË 3.84
QENDËR 3.82
Province of VLORË 3.75
VLORË 3.73
ORIKUM 3.72
10° NOVOSELË 3.69
11° VRANISHT 3.61
12° SELENICË 3.50
13° HIMARË 2.87

NOTE
Families: Fonte INSTAT
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT