ALBANIA

Provincia di Vlorë

Classifica e Mappa tematicadella "DENSITÀ DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Provincia di VLORË
PComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
VLORË 3.598
SELENICË 1.091
SHUSHICË 109
Provincia di VLORË 84
QENDËR 66
NOVOSELË 63
ARMEN 43
VLLAHINË 32
KOTE 25
HIMARË 20
10° SEVASTER 19
11° BRATAJ 18
12° ORIKUM 18
13° VRANISHT 11

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT