ALBANIA

Province of Tiranë

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of TIRANË
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
ZALL HERR 10° 14° 15°
SHËNGJERGJ 19° 19° 19°
PREZË 11° 16° 16°
PEZË 16° 11°
KËRRABË 12° 17°
ZALL BASTAR 18° 18°
VORË
VAQARR 17°
PASKUQAN
TIRANË 10° 10° 10° 10°
BËRXULLË 11° 11° 11° 11°
DAJT 12° 12° 12° 10° 12°
KAMËZ 13° 13° 13°
FARKË 14° 14° 14°
KASHAR 15° 15° 15° 13°
BALDUSHK 17° 16° 16° 16° 13° 14°
NDROQ 13° 17° 17° 17° 15°
PETRELË 14° 18° 18° 18° 12° 18°
BËRZHITË 15° 19° 19° 19°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT