ALBANIA

Regione Vlorë

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Regione di VLORË
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
VLORË 84.962
45,3 45,3
SARANDË 18.415
9,8 55,1
NOVOSELË 8.771
4,7 59,8
QENDËR 8.143
4,3 64,1
DELVINË 6.148
3,3 67,4
ORIKUM 5.880
3,1 70,5
XARRË 4.555
2,4 72,9
SHUSHICË 4.254
2,3 75,2
ALIKO 4.113
2,2 77,4
10° KOTE 3.757
2,0 79,4
11° VLLAHINË 3.324
1,8 81,2
12° KSAMIL 3.199
1,7 82,9
13° ARMEN 3.168
1,7 84,6
14° LUKOVË 3.116
1,7 86,2
15° BRATAJ 3.044
1,6 87,8
16° HIMARË 3.015
1,6 89,4
17° MESOPOTAM 2.977
1,6 91,0
18° SELENICË 2.388
1,3 92,3
19° KONISPOL 2.268
1,2 93,5
20° VRANISHT 2.223
1,2 94,7
21° MARKAT 1.986
1,1 95,8
22° VERGO 1.970
1,0 96,8
23° SEVASTER 1.838
1,0 97,8
24° DHIVËR 1.492
0,8 98,6
25° FINIQ 1.424
0,8 99,3
26° LIVADHJA 1.245
0,7 100,0
Totale 187.675 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT