ALBANIA

Provincia di Kolonjë

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Provincia di KOLONJË
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
ERSEKË 3.437
33,8 33,8
QENDËR ERSEKE 2.453
24,1 58,0
LESKOVIK 1.399
13,8 71,8
MOLLAS 1.395
13,7 85,5
BARMASH 440
4,3 89,8
QENDËR LESKOVIK 382
3,8 93,6
ÇLIRIM 326
3,2 96,8
NOVOSELË 326
3,2 100,0
Totale 10.158 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT