ALBANIA

Province of Mallakastër

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Province of MALLAKASTËR
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
BALLSH 7,057
28.3 28.3
QENDËR (MALLAKASTËR) 5,763
23.1 51.4
FRATAR 2,968
11.9 63.3
ARANITAS 2,501
10.0 73.3
HEKAL 2,417
9.7 83.0
KUTË 1,822
7.3 90.3
GRESHICË 1,062
4.3 94.6
SELITË 808
3.2 97.8
NGRAÇAN 542
2.2 100.0
Total 24,940 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT