ALBANIA

Province of Mallakastër

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of MALLAKASTËR
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
BALLSH 3,266
QENDËR (MALLAKASTËR) 99
Province of MALLAKASTËR 73
FRATAR 57
NGRAÇAN 55
GRESHICË 52
ARANITAS 49
HEKAL 46
KUTË 32
SELITË 22

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT