ALBANIA

Province of Kavajë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of KAVAJË
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
KAVAJË 2,945
RROGOZHINË 927
LUZ I VOGEL 214
Province of KAVAJË 174
SYNEJ 157
GOLEM 131
LEKAJ 104
GOSË 88
KRYEVIDH 84
HELMËS 58
10° SINABALLAJ 40

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT