ALBANIA

Province of Kavajë

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE COMPONENTS OF A FAMILY"
in Municipalities of Province of KAVAJË
PMunicipalitiesAverage components of a family
(N°)
SINABALLAJ 5.27
HELMËS 5.03
RROGOZHINË 4.95
GOLEM 4.85
GOSË 4.67
LEKAJ 4.55
Province of KAVAJË 4.53
KRYEVIDH 4.37
LUZ I VOGEL 4.35
KAVAJË 4.32
10° SYNEJ 4.31

NOTE
Families: Fonte INSTAT
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT