ALBANIA

Region Gjirokastër

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of GJIROKASTËR
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
KËLCYRË 16°
PËRMET 13°
TEPELENË 21°
MEMALIAJ 10° 24°
POGON 31° 30°
ÇARÇOVË 26° 13° 22°
DROPULL I SIPËRM 27° 12°
DROPULL I POSHTËM 13° 14° 17°
LAZARAT 11° 20°
LUNXHËRI 10° 10° 10° 19°
CEPO 16° 11° 11° 11° 21° 30°
ZAGORI 30° 12° 12° 12° 29°
ANTIGONË 11° 13° 13° 13° 24°
QENDËR LIBOHOVË 18° 14° 14° 14° 25°
SUKË 12° 15° 15° 15° 26°
GJIROKASTËR 16° 16° 16° 19°
LIBOHOVË 17° 17° 17° 15° 27°
DISHNICË 15° 18° 18° 18° 10°
BUZ 24° 19° 19° 19° 28° 28°
KRAHËS 20° 20° 20° 16° 23°
KURVELESH 28° 21° 21° 21° 26° 18°
BALLABAN 17° 22° 22° 22°
FRASHËR 29° 23° 23° 23° 17°
QENDËR PISKOVË 20° 24° 24° 24° 15°
PETRAN 23° 25° 25° 25° 29°
LUFTINJË 14° 26° 26° 26° 18° 25°
LOPËS 19° 27° 27° 27° 22° 31°
QENDËR (TEPELENË) 21° 28° 28° 28° 23° 11°
QESARAT 10° 29° 29° 29° 20° 12°
ODRIE 22° 30° 30° 30° 31°
PICAR 25° 31° 31° 31° 27° 14°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT