ALBANIA

Region Elbasan

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE COMPONENTS OF A FAMILY"
in Municipalities of Region of ELBASAN
PMunicipalitiesAverage components of a family
(N°)
LABINOT MAL 5.10
ORENJË 4.53
HOTOLISHT 4.42
POROÇAN 4.34
FUNARË 4.34
LABINOT FUSHË 4.27
LUNIK 4.25
LENIE 4.25
QENDËR 4.13
10° GJINAR 4.10
11° QUKËS 4.07
12° RRAJCË 4.06
13° TREGAN 4.05
14° KODOVJAT 4.04
15° POLIS 4.01
16° STRAVAJ 3.99
17° SHUSHICË 3.98
18° GRACEN 3.98
19° SULT 3.97
20° PAJOVË 3.95
21° MOLLAS 3.92
22° PEQIN 3.91
23° BRADASHESH 3.91
24° GJOCAJ 3.90
25° PISHAJ 3.87
26° STËBLEVË 3.87
27° SKËNDERBEGAS 3.83
28° RRASË 3.83
29° TUNJË 3.81
30° PAPËR 3.81
31° KUKUR 3.80
32° ZAVALIN 3.75
33° KARINË 3.74
34° KLOS 3.73
Region ELBASAN 3.64
35° SHIRGJAN 3.64
36° GJERGJAN 3.62
37° PËRPARIM 3.58
38° SHEZË 3.58
39° KUSHOVË 3.57
40° PËRRENJAS 3.55
41° GREKAN 3.55
42° GOSTIMË 3.54
43° KAJAN 3.52
44° SHALËS 3.46
45° FIERZË 3.43
46° BELSH 3.42
47° LIBRAZHD 3.39
48° GRAMSH 3.32
49° ELBASAN 3.24
50° CËRRIK 3.13

NOTE
Families: Fonte INSTAT
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT