TURCHIA

Province of Şirnak

Ranking and Thematic mapof the "FOREIGNERS INCIDENCE"
in Municipalities of Province of ŞIRNAK
PMunicipalitiesForeigners
(%)
İDİL 0.3
SİLOPİ 0.2
CİZRE 0.1
Province of ŞIRNAK 0.1
ŞIRNAK 0.1
BEYTÜŞŞEBAP 0.0
GÜÇLÜKONAK 0.0
ULUDERE 0.0

NOTE
Foreigners: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati TURKSTAT
Population: Fonte TURKSTAT