TURCHIA

Province of Konya

Ranking and Thematic mapof the "FOREIGNERS INCIDENCE"
in Municipalities of Province of KONYA
PMunicipalitiesForeigners
(%)
DEREBUCAK 3.9
ÇELTİK 2.9
KULU 2.4
GÜNEYSINIR 2.4
TAŞKENT 2.3
AKÖREN 2.2
EREĞLİ 2.1
SEYDİŞEHİR 2.0
YUNAK 1.7
10° BOZKIR 1.6
11° TUZLUKÇU 1.5
12° EMİRGAZİ 1.4
13° ÇUMRA 1.4
14° AKŞEHİR 1.3
15° BEYŞEHİR 1.3
16° ALTINEKİN 1.2
17° MERAM 1.2
Province of KONYA 1.1
18° HALKAPINAR 1.1
19° YALIHÜYÜK 1.1
20° CİHANBEYLİ 1.1
21° ILGIN 1.0
22° SELÇUKLU 0.9
23° DERBENT 0.8
24° KARATAY 0.8
25° HÜYÜK 0.7
26° HADİM 0.7
27° KARAPINAR 0.6
28° SARAYÖNÜ 0.4
29° DOĞANHİSAR 0.4
30° AHIRLI 0.4
31° KADINHANI 0.4

NOTE
Foreigners: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati TURKSTAT
Population: Fonte TURKSTAT