SLOVENIA

Region ZAHODNA

Ranking and Thematic mapof the "DIVORCED INCIDENCE"
in Provinces of Region of ZAHODNA
PProvincesDivorced Incidence
(%)
Cerklje na Gorenjskem 7.5
Brezovica 6.4
Region ZAHODNA 6.4
Brežice 6.2
Celje 5.3

NOTE
Civil Status: Fonte SURS
Population: Fonte SURS