• L'azienda
 • Contatti
 • Login
ALBANIA
 • Demography
 • Economy
 • Rankings
Municipalities
Stroll up beside >>
Province of LIBRAZHD
 • HOTOLISHT
 • LIBRAZHD
 • LUNIK
 • ORENJË
 • PËRRENJAS
 • POLIS
 • QENDËR
 • QUKËS
 • RRAJCË
 • STËBLEVË
 • STRAVAJ
Provinces
 • ELBASAN
 • GRAMSH
 • LIBRAZHD
 • PEQIN
Regions
 • BERAT
 • DIBËR
 • DURRËS
 • ELBASAN
 • FIER
 • GJIROKASTËR
 • KORÇË
 • KUKËS
 • LEZHË
 • SHKODËR
 • TIRANË
 • VLORË

Province of Librazhd

Inhabitants trend
YearInhabitants (N.)Variation % on previous year
2015 55,220 -
2016 54,493 -1.32
2017 53,480 -1.86
2018 52,794 -1.28
2019 51,854 -1.78
2020 51,118 -1.42
Average annual variation (2015/2020): -1.53
Average annual variation (2018/2020): -1.60
INHABITANTS TREND
 1. ^ Natural balance = Births - Deaths
 2. ^ Migration balance = Registered - Deleted
 3. ^ Total balance = Balance of nature + Migration balance
 4. ^ Birth rate = (Births / average Inhabitants) * 1,000
 5. ^ Death rate = (Deaths / average Inhabitants)* 1,000
 6. ^ Migration rate = (Migration balance / average Inhabitants ) * 1,000
 7. ^ Growth rate = Birth rate - Death rate + Migration rate
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT

Rankings Province of librazhd

Select to compare the current area (beta)