• L'azienda
 • Contatti
 • Login
ALBANIA
 • Demography
 • Economy
 • Rankings
Municipalities
Stroll up beside >>
Province of ELBASAN
 • BELSH
 • BRADASHESH
 • CËRRIK
 • ELBASAN
 • FIERZË
 • FUNARË
 • GJERGJAN
 • GJINAR
 • GOSTIMË
 • GRACEN
 • GREKAN
 • KAJAN
 • KLOS
 • LABINOT FUSHË
 • LABINOT MAL
 • MOLLAS
 • PAPËR
 • RRASË
 • SHALËS
 • SHIRGJAN
 • SHUSHICË
 • TREGAN
 • ZAVALIN
Provinces
 • ELBASAN
 • GRAMSH
 • LIBRAZHD
 • PEQIN
Regions
 • BERAT
 • DIBËR
 • DURRËS
 • ELBASAN
 • FIER
 • GJIROKASTËR
 • KORÇË
 • KUKËS
 • LEZHË
 • SHKODËR
 • TIRANË
 • VLORË

Municipality of Mollas

Demographic data (year 2020)
Inhabitants (N.) 4,977
Families (N.) 1,270
Males (%) 50.8
Females (%) 49.2
Foreigners (%) 0.0
Average age (years) 0.0
Average annual variation
(2015/2020)
-1.53
 1. ^ Natural balance = Births - Deaths
 2. ^ Migration balance = Registered - Deleted
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Males: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Families: Fonte INSTAT

Rankings Municipality of mollas

Fractions
Select to compare the current area (beta)