ALBANIA

Province of Tepelenë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Province of TEPELENË
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
TEPELENË 3,491
22.1 22.1
MEMALIAJ 3,420
21.7 43.8
QENDËR (TEPELENË) 2,556
16.2 60.1
KRAHËS 2,053
13.0 73.1
LUFTINJË 1,394
8.8 81.9
QESARAT 1,109
7.0 89.0
BUZ 593
3.8 92.7
LOPËS 581
3.7 96.4
KURVELESH 567
3.6 100.0
Total 15,764 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT