ALBANIA

Province of Gjirokastër

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of GJIROKASTËR
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
LIBOHOVË 923
GJIROKASTËR 425
LAZARAT 70
Province of GJIROKASTËR 25
LUNXHËRI 24
ANTIGONË 20
DROPULL I POSHTËM 16
CEPO 11
QENDËR LIBOHOVË 11
ODRIE 8
10° PICAR 6
11° DROPULL I SIPËRM 5
12° ZAGORI 2
13° POGON 2

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT