ALBANIA

Albania

SUMMARY RESULTS: Provinces of Nation of ALBANIA
ProvincesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
BERAT 13° 15° 25°
KUÇOVË 28° 24°
SKRAPAR 31° 23°
BULQIZË 24° 20° 18°
DIBËR 18° 29° 17°
MAT 23° 25° 19°
DURRËS 11° 12°
KRUJË 18° 11°
ELBASAN 22° 26°
GRAMSH 26° 10° 10° 10° 28°
LIBRAZHD 22° 11° 11° 11° 13° 29°
PEQIN 11° 12° 12° 12° 10° 27°
FIER 13° 13° 13° 17° 21°
LUSHNJE 14° 14° 14° 22°
MALLAKASTËR 16° 15° 15° 15° 20°
GJIROKASTËR 28° 16° 16° 16° 14° 34°
PËRMET 34° 17° 17° 17° 33°
TEPELENË 30° 18° 18° 18° 23° 35°
DEVOLL 19° 19° 19° 19° 16°
KOLONJË 35° 20° 20° 20° 19° 15°
KORÇË 17° 21° 21° 21° 14°
POGRADEC 15° 22° 22° 22° 24° 13°
HAS 25° 23° 23° 23° 34° 32°
KUKËS 21° 24° 24° 24° 33° 31°
TROPOJË 32° 25° 25° 25° 30° 30°
KURBIN 26° 26° 26° 35°
LEZHË 10° 27° 27° 27°
MIRDITË 29° 28° 28° 28° 21°
MALËSI E MADHE 27° 29° 29° 29° 31°
PUKË 33° 30° 30° 30° 27°
SHKODËR 12° 31° 31° 31° 32°
KAVAJË 32° 32° 32° 26° 10°
TIRANË 33° 33° 33°
DELVINË 20° 34° 34° 34° 12°
VLORË 14° 35° 35° 35° 16°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT