ALBANIA

Region Vlorë

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of VLORË
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
BRATAJ 20° 21° 22°
KOTE 16° 22° 11°
ARMEN 13° 12°
NOVOSELË 18° 13°
SEVASTER 19° 24°
SHUSHICË 14° 14°
SELENICË 19°
VLORË 15°
SARANDË 12°
DHIVËR 23° 10° 10° 10° 20° 26°
KONISPOL 11° 11° 11° 11°
XARRË 10° 12° 12° 12° 15° 17°
MARKAT 17° 13° 13° 13° 21°
LIVADHJA 26° 14° 14° 14°
HIMARË 18° 15° 15° 15° 25° 25°
ORIKUM 21° 16° 16° 16° 26° 20°
DELVINË 17° 17° 17° 18°
VRANISHT 25° 18° 18° 18° 23°
QENDËR 19° 19° 19° 16° 16°
VLLAHINË 14° 20° 20° 20° 13° 24°
LUKOVË 22° 21° 21° 21°
ALIKO 12° 22° 22° 22° 10° 19°
KSAMIL 23° 23° 23° 10°
VERGO 24° 24° 24° 24° 11°
MESOPOTAM 15° 25° 25° 25° 23°
FINIQ 26° 26° 26° 17°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT