ALBANIA

Region Berat

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of BERAT
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
BERAT 12°
KUÇOVË 19° 11°
POLIÇAN 10°
ÇOROVODË
URA VAJGURORE 11° 14°
KOZARE 10° 25° 19°
PERONDI 21°
ÇEPAN 22°
ZHEPË 24°
BOGOVË 19° 10° 10° 10° 23°
VENDRESHË 17° 11° 11° 11° 24°
POTOM 21° 12° 12° 12°
QENDËR SKRAPAR 18° 13° 13° 13° 16°
GJERBËS 23° 14° 14° 14° 25°
LESHNJË 25° 15° 15° 15° 23°
CUKALAT 11° 16° 16° 16° 17° 21°
VERTOP 14° 17° 17° 17° 18° 17°
TERPAN 20° 18° 18° 18° 22°
KUTALLI 19° 19° 19° 12° 18°
LUMAS 13° 20° 20° 20° 16° 22°
VELABISHT 12° 21° 21° 21° 13° 13°
OTLLAK 22° 22° 22° 14° 15°
POSHNJË 23° 23° 23° 15° 10°
ROSHNIK 15° 24° 24° 24° 20° 20°
SINJË 16° 25° 25° 25° 24°
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT